Jobbakuten Hefty

Uppsala: Produktadministratör till iPiccolo

Rollen som produktadministratör innebär organisera all administration i de befintliga systemen (som tex visma, magento och hybris) som bestäms från tid till annan av företagets ledning. Som produktadministratör skall man tillsammans med försäljningschef och övriga på avdelningen, säkra administrationen och dess optimering för att uppnå företagets mål för bl.a. struktur, tillgänglighet på hemsidorna och korrekt priser enligt gällande strategier. I övrigt skall rollen även bidra till övriga på avdelningen förekommande arbetsuppgifter. 

ARBETSUPPGIFTER

Produktadministratören skall aktivt delta i det dagliga arbetet för att säkerställa att följande arbetsuppgifter utförs i enlighet med de interna och externa krav som gäller från tid till annan:

➢ Delta i avdelningens arbete när det gäller tidplanering och aktivitetslistor, initiera mål, utveckla säljstrategin, åstadkomma kostnadsbesparingar, genomföra kostnadsanalyser, kostnadskontroller, följa upp och avrapportera resultat och trender.

➢ Daglig produktionsplanering tillsammans med övriga medarbetare

➢ Upprätta process- och rutinbeskrivningar samt uppdatera dessa vid förändringar

➢ säkerställande att lagar, regler och policy följs.

➢ I övrigt vara behjälplig med övriga arbetssysslor inom avdelningen, såväl permanenta som temporära

➢ Arbeta med kampanjartiklar och kampanjer tillsammans med medarbetare på inköpsavdelning och säljavdelningen.

➢ Uppföljning och bevakning av konkurrenters prisstrategier

➢ Löpande kontakt med företagets medarbetare gällande frågor rörande försäljning och administration i befintliga system.

➢ Ta fram försäljningsstatisk för analys och som underlag för framtida strategier.

 

Län:
Uppsala
Anställningstyp:
Tillsvidareanställning
Anställningsgrad:
Heltid
Arbetstider:
Dag
Sista ansökningsdag:
2022-08-26
Tillträde:
Urval sker löpande
Arbetsplats/placeringsort:
Uppsala
Kontaktpersoner:
Team Hefty
Företagets hemsida:
http://www.hefty.se