Jobbakuten Åmål

Säffle: Produktutvecklare till Cellcomb

Vi söker en Produktutvecklare med stort engagemang till vår fabrik i Säffle

Du bör ha följande erfarenheter

 • Relevant teknisk utbildning på högskolenivå gärna med materialinriktning
 • Erfarenhet av utvecklingsarbete inom näringslivet
 • Goda IT-kunskaper
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Ansvar som ingår i tjänsten

 • Ingår i Cellcombs Marknadsteam
 • Att tillsammans med Marknad, Inköp, Kvalitetsavdelning, Produktion och Teknikavdelningar ta fram nya eller förbättrade erbjudanden till kunder inom vård och omsorg, hygiensektorn samt till affärsområdet Homeaway
 • Att skaffa sig tillräckliga kunskaper om hur produkter och tjänster som Cellcomb tillhandahåller används idag och att identifiera hur relevanta otillfredsställda kundbehov skulle kunna lösas av Cellcomb  (Customer needs). Detta innebär att betrakta både vårdgivaren och patienten som sin kund.
 • Att översätta kundbehoven till en produktlösning som går att beskriva med relevanta parametrar (ex dimensioner, fysiska egenskaper och toleranser) samt att ta fram en komplett specifikation inklusive förpackningar.
 • Att hålla sig väl orienterad om utvecklingen inom relevanta materialområden
 • Att identifiera materialkrav och bistå inköp med kunskaper om dessa som relaterar till produktens användning
 • Att tillsammans med teknikavdelningar och produktion identifiera materialkrav som relateras till körbarhet i produktionsmaskinerna
 • Att säkerställa att alla rutiner för godkänd CE-märkning följs och dokumenteras
 • Att säkerställa att alla rutiner för övriga kvalitetssäkrande rutiner följs och dokumenteras
 • Att vara teamets IP-kompetens (patentbevakning, patentansökningar, patent clearance, designprotection, varumärkesskydd)
 • Att vara projektledare vid framtagning av nya och förbättrade produkter inom sitt ansvarsområde
 • Att informera och utbilda kvalitetsavdelning, produktägare och produktionsorganisation avseende nya eller förändrade produkter
 • Att tillsammans med produktägare, säkerställa att eventuellt inköpta produkter (hel- eller halvfabrikat) inom det egna området följer de krav som lagar och policys föreskriver. Detta inkluderar att bedöma leverantörens rutiner och arbetssätt.
 • Att tillsammans med produktion, inköp och ekonomifunktionen fastställa tillverkningskostnaden för nya eller ändrade produkter
 • Att ta fram demo kit el dyl (säljstöd) då detta är möjligt.
 • Att tillsammans med marknad, föreslå hur produkten skall verifieras för att skapa argument vid försäljning (tester hos användare, laboratorier, certifieringar)
 • Att tillsammans med kvalitetsorganisationen identifiera om nya labbmetoder är nödvändiga och iså fall initiera utveckling av dessa
 • Att specifikt anlägga och utvärdera miljöperspektivet på produkten
 • Att bidraga med kunskaper vid konkurrent produkt analyser

Befogenheter

 • Att besluta om egenutvecklade produkters sammansättning och specifikation
 • Att godkänna utgifter inom ramen för egen projektbudget eller linjekostnadsbudget

 

 

Län:
Värmland
Anställningstyp:
Tillsvidareanställning
Anställningsgrad:
Heltid
Arbetstider:
Dag
Sista ansökningsdag:
2022-10-21
Tillträde:
Urval sker löpande
Arbetsplats/placeringsort:
Säffle
Kontaktpersoner:
Stefan Thorstensson
Företagets hemsida:
http://www.jobbakuten.se